Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUK I
1 Dersin Adı: AVRUPA BİRLİĞİ HUKUK I
2 Dersin Kodu: ULU4301
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 4
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu X
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. KAMURAN REÇBER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Professor Kamuran REÇBER
e-mail: recber@uludag.edu.tr
Tel.: 0224 2941059
Address: Uludag University Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of International Relations 16059 Gorukle-BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu derste, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin, Türkiye'nin de üye adayı olduğu Avrupa Birliği’nin kurumsal ve hukuksal yapısı hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrenci Avrupa Topluluklarının kurulması hakkında bilgi sahibi olur;
2 Öğrenci Avrupa Birliği’nin nasıl kurulduğunu öğrenir;
3 Öğrenci Avrupa Birliği’nin hukuksal yapısı hakkında bilgi edinir;
4 Öğrenci Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısını genel olarak öğrenir;
5 Öğrenci Avrupa Birliği Konseyi’nin görev ve yetkileri hakkında bilgi edinir;
6 Öğrenci Avrupa Birliği Parlamentosu ve Komisyonu konusunda bilgi edinir;
7 Öğrenci Avrupa Birliği Arabulucusunun görev ve yetkilerini öğrenir;
8 Öğrenci Avrupa Birliği Merkez Bankası’nın görev ve yetkileri hakkında bilgi edinir;
9 Öğrenci Avrupa Birliği Sayıştay’ının kurumsal yapısını ve görevlerini öğrenir;
10 Öğrenci Avrupa Birliği Yatırım Bankası’nın görev ve yetkilerini öğrenir;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Avrupa Birliği’nin Kurulması
2 Avrupa Birliği’nin Hukuksal Yapısı
3 Avrupa Birliği’nin Kaynakları
4 Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısı (Genel)
5 Avrupa Birliği Konseyi
6 Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi
7 Avrupa Birliği Komisyonu’nun Özellikleri
8 Avrupa Birliği Komisyonu’nun Görev Yetkileri
9 Avrupa Parlamentosu’nun Özellikleri
10 Avrupa Parlamentosu’nun Görev ve Yetkileri
11 Avrupa Birliği Sisteminde Arabulucu
12 Avrupa Birliği Sayıştay’ı
13 Avrupa Birliği Merkez Bankası
14 Avrupa Birliği Yatırım Bankası
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1. Kamuran REÇBER, Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku ve Temel Metinleri, Alfa Aktüel Yayınevi, Bursa, 2010, ISBN No: 978–975–253–168–0. 2. Tuğrul ARAT, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, ATAUM Yayını, No: 3, Ankara, 1989. 3. Ayşe Füsun ARSAVA, Avrupa Toplulukları Hukuku ve Bu Hukukun Ulusal Alanda Uygulanmasından Doğan Sorunlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 545, Ankara, 1985. 4. Mehmet GENÇ, Avrupa Topluluklarının Kurumsal ve Hukuksal Yapısı, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayını, No: 72, Bursa, 1993. 5. Haluk GÜNUĞUR, Avrupa Birliği’nin Hukuk Düzeni, Avrupa Ekonomik Dayanışma Merkezi, Ankara, 2007. 6. Ünal TEKİNALP/Gülören TEKİNALP vd., Avrupa Birliği Hukuku, 2. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2000.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 25 25
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 35 35
Toplam İş Yükü 144
Toplam İş Yükü / 30 saat 4,8
Dersin AKTS Kredisi 5
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4
OK2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4
OK3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4
OK4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3
OK5 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3
OK6 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3
OK7 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3
OK8 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3
OK9 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4
OK10 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr