Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
TÜRK DIŞ POLİTİKASI II
1 Dersin Adı: TÜRK DIŞ POLİTİKASI II
2 Dersin Kodu: ULU3102
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 3
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 6
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. Ö.GÖKSEL İŞYAR
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: gokselis@uludag.edu.tr, 2941049, Uludağ Üni. İİBF, Uluslararası İlişkiler Böl. Görükle Bursa
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin 2. Dünya Savaşı’ndan itibaren günümüze kadar Türk Dış Politikasının 60-70 yılının gelişimini kronolojik olarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Türk dış politikasının 1945 sonrası temel kavram, kurum ve ilkelerini tanıması;
2 Türk dış politikasının kronolojik gelişimi konusunda bilgi sahibi olması;
3 Türk dış politikasında dönemsel karşılaştırmalar yapabilecek analiz düzeyine ulaşması;
4 Türk dış politikasının herhangi bir dönemiyle ilgili tartışmalara bilgi içerikli olarak katılabilmesi;
5 Türk dış politikasını bölgesel ve uluslararası sistem bağlamında yorumlayabilmesi;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 1945-60 dönemi Türk-Sovyet ilişkileri
2 1945-50 dönemi Türk-Amerikan ilişkileri ve Türkiye’nin NATO’ya katılması
3 1950’lerde Orta Doğu olayları bağlamında Türk-Amerikan ilişkileri
4 1960’larda Türk-Amerikan ilişkileri
5 1970’lerde Türk-Amerikan ilişkileri
6 1980’lerde Türk-Amerikan ilişkileri
7 1990’dan günümüze Türk-Amerikan ilişkileri (Ara sınav)
8 1960-80 dönemi Türk-Sovyet ilişkileri
9 1980’lerden günümüze Türk-Sovyet/Rus ilişkileri
10 Kıbrıs Sorunu bağlamında Türk-Yunan ilişkileri I
11 Kıbrıs Sorunu bağlamında Türk-Yunan ilişkileri II
12 Ege sorunları bağlamında Türk-Yunan ilişkileri
13 Türkiye’nin Güney Kafkasya politikası
14 Türkiye’nin Orta Asya politikası
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Ömer Göksel İşyar, Karşılaştırmalı Dış Politikalar: Yöntemler, Modeller, Örnekler ve Karşılaştırmalı Türk Dış Politikası, Dora Yayınları, Bursa 2010. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, İletişim Yayınları, İstanbul 2002.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 30 30
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 36 36
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 30 saat 5
Dersin AKTS Kredisi 5
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 0 4 0 0 3 0 4 5
OK2 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4
OK3 0 0 0 5 0 5 0 3 4 4
OK4 0 3 3 0 0 0 0 0 4 4
OK5 5 0 0 5 3 0 0 4 4 5
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr