Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
1 Dersin Adı: ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
2 Dersin Kodu: ULU3303
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 3
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 5
7 Dersin AKTS Kredisi: 7
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu X
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Aydın Koyuncu
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Yrd.Doç.Dr.Çiğdem AYDIN KOYUNCU
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Yrd.Doç.Dr. Çiğdem AYDIN KOYUNCU
e-mail: cigdema@uludag.edu.tr
Tel.: 0224 2941168
Adres: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 16059 Görükle-BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu derste, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin, uluslararası örgütlenme fikrinin doğuşu, uluslararası örgüt türleri ve özellikle Birleşmiş Milletler (BM) örgütü hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrenci, uluslararası örgütlenme fikrinin doğuşu hakkında bilgi edinir;
2 Öğrenci, uluslararası örgütlerin tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinir;
3 Öğrenci, Milletler Cemiyeti’nin kuruluşu ve görevleri hakkında bilgi edinir;
4 Öğrenci, Birleşmiş Milletler’in kuruluşu, yapısı, organları hakkında bilgi edinir;
5 Öğrenci, Birleşmiş Milletler’in barış ve güvenliği koruma alanındaki görev ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olur;
6 Öğrenci, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile Avrupa Konseyi hakkında bilgi edinir;
7 Öğrenci, NATO’nun kurumsal ve hukuksal yapısı hakkında bilgi edinir;
8 Öğrenci, bölgesel nitelikli ekonomik örgütler hakkında bilgi sahibi olur;
9 Öğrenci, Şanghay İşbirliği Örgütü, Arap Ligi, İslam İşbirliği Örgütü gibi Sui Generis Örgütler hakkında bilgi sahibi olur;
10 Öğrenci, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Yeşil Barış gibi Hükümet Dışı Uluslararası Örgütler hakkında bilgi sahibi olur;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Uluslararası örgütlenme fikrinin doğuşu
2 Uluslararası örgütlerin tarihsel gelişimi
3 Milletler Cemiyeti’nin kuruluşu ve görevleri
4 Birleşmiş Milletler’in kuruluşu, yapısı, görev ve fonksiyonları
5 NATO: Kuruluşu, Yapısı, Görev ve fonksiyonları
6 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü
7 Avrupa Konseyi
8 Bölgesel nitelikli ekonomik örgütler: AB
9 Bölgesel nitelikli ekonomik örgütler : Güney Ortak Pazarı, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü, Körfez İşbirliği Konseyi vd.
10 Bölgesel nitelikli ekonomik örgütler: Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması, Afrika İşbirliği Örgütü vd.
11 Küresel Ekonomik Örgütler: IMF, Dünya Bankası, DTÖ, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü vd.
12 Sui Generis Örgütler: Bağımsız Devletler Topluluğu, Şanghay İşbirliği Örgütü
13 Sui Generis Örgütler: İslam İşbirliği Örgütü, Arap Ligi vd.
14 Hükümet Dışı Uluslararası Örgütler: Uluslararası Af Örgütü, Yeşil Barış, İnsan Hakları İzleme Örgütü vd.
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1. Mehmet GENÇ, BM ve Uzmanlık Örgütleri Mevzuatı, I. Cilt, Ezgi Kitapevi, Bursa1999. 2. Mehmet GÖNLÜBOL, Milletlerarası Siyasi Teşkilatlanma, AÜSBF Yay., Ankara, 1975 3. Edip ÇELİK, Milletlerarası Hukuk, I. Kitap, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1984. 4. Edip ÇELİK, Milletlerarası Hukuk, II. Kitap, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1984. 7. Hüseyin PAZARCI, Uluslararası Hukuk Dersleri, I. Kitap, Turhan Kitabevi, 9. Baskı, Ankara, 2001. 8. Hüseyin PAZARCI, Uluslararası Hukuk Dersleri, IV. Kitap, Turhan Kitabevi, 1. Baskı, Ankara, 2000. 9. Mehmet Hasgüler ve Mehmet Uludağ, Devletlerarası ve Hükümetler Dışı Uluslararası Örgütler, İstanbul, Alfa Yayınları, 2012 Davut Ateş, Uluslararası Örgütler, Bursa, Dora Yayınları, 2012 Mehmet Emin Çağıran, Uluslararası Örgütler, Ankara, Turhan Kitabevi, 2014 Mehmet Karagül, Uluslararası İktisadi Örgütler ve Azgelişmiş Ülkeler, Ankara, Nobel Yayınları, 2014 Cengiz Başak, Uluslararası Örgütler, Ankara, Seçkin Yayınları, 2012 Rıdvan Karluk, Uluslararası Kuruluşlar, İstanbul, Beta Yayınları, 2014
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 35 35
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 45 45
Toplam İş Yükü 206
Toplam İş Yükü / 30 saat 6,87
Dersin AKTS Kredisi 7
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 5 4 4 3 3 4 3 4 5 4
OK2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3
OK3 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4
OK4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4
OK5 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4
OK6 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
OK7 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3
OK8 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
OK9 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3
OK10 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr