Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
TÜRK DIŞ POLİTİKASI I
1 Dersin Adı: TÜRK DIŞ POLİTİKASI I
2 Dersin Kodu: ULU3101
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 3
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 5
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. Ö.GÖKSEL İŞYAR
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: gokselis@uludag.edu.tr, 2941049, Uludağ Üni. İİBF, Uluslararası İlişkiler Böl. Görükle Bursa
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin Türk Dış Politikasının değişmez ilke, kavram ve kurumlarını tanıması, Türk Dış Politikasının ilk 25-30 yılının gelişimini kronolojik olarak öğrenmesi, yorumlaması ve çözümleyebilmesi amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Türk dış politikasının temel kavram ve ilkelerini tanıması;
2 Türk dış politikasının kronolojik gelişimi konusunda bilgi sahibi olması;
3 Türk dış politikasında dönemsel karşılaştırmalar yapabilecek analiz düzeyine ulaşması;
4 Türk dış politikasının günümüz tartışmalarına bilgi içerikli olarak katılabilmesi;
5 Türk dış politikasını bölgesel ve uluslararası sistem bağlamında yorumlayabilmesi ;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Türk dış politikasının tarihsel, kültürel, ekonomik, stratejik vs. temelleri
2 Türk dış politikasının temel ilkeleri: Batıcılık – Statükoculuk
3 Türk dış politikasına etki eden iç ve dış ortam, Kurtuluş Savaşı dönemi diplomasimiz
4 Sevr Antlaşması ve Türk dış politikası
5 Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Antlaşması ve ilkeleri
6 Musul Sorunu ve İngilizlerle ilişkiler (1923-1939)
7 Hatay Meselesi ve Fransızlarla ilişkiler (1923-1939) (Ara sınav)
8 1923-1939 dönemi Türk-Yunan ilişkileri
9 1923-1939 dönemi SSCB ile ilişkiler
10 1923-1939 dönemi revizyonist ülkelerle (Almanya, İtalya) ilişkiler
11 Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne katılması ve Saadabad Paktı
12 Montrö Boğazlar Sözleşmesi
13 2. Dünya Savaşı öncesi Türk dış politikası
14 2. Dünya Savaşı sırasında Türk dış politikasının temel ilke, amaç, strateji ve taktikleri
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Ömer Göksel İşyar, Karşılaştırmalı Dış Politikalar: Yöntemler, Modeller, Örnekler ve Karşılaştırmalı Türk Dış Politikası, Dora Yayınları, Bursa 2010. Baskın Oran, Türk Dış Politikası, İletişim Yayınları, İstanbul 2002.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 40 40
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 50 50
Toplam İş Yükü 174
Toplam İş Yükü / 30 saat 5,8
Dersin AKTS Kredisi 6
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 0 4 0 0 3 0 4 4
OK2 0 0 0 4 0 0 0 0 5 5
OK3 0 0 0 5 0 5 0 3 3 4
OK4 0 3 3 0 0 0 0 0 4 5
OK5 5 0 0 5 3 0 0 4 5 5
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr