Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ULUSLARARASI HUKUK II
1 Dersin Adı: ULUSLARARASI HUKUK II
2 Dersin Kodu: ULU2302
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 2
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 4
7 Dersin AKTS Kredisi: 7
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu X
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. KAMURAN REÇBER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Prof.Dr. Kamuran REÇBER
e-mail: recber@uludag.edu.tr
Tel.: 0224 2941059
Adres: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 16059 Görükle-BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu derste, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerine uluslararası hukukun süjeleri, tanıma, uluslararası zorlama önlemleri, deniz, hava ve çevre hukuku gibi konularda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrenci, uluslararası hukukta kodlaştırma hakkında bilgi edinir;
2 Öğrenci, Uluslararası hukukta tanımayı öğrenir;
3 Öğrenci, uluslararası hukukta buyruk kuralları hakkında bilgi edinir;
4 Öğrenci, uluslararası hukukta zorlama önlemleri hakkında bilgi edinir;
5 Öğrenci, uluslararası andlaşmalar hakkında bilgi edinir;
6 Öğrenci, deniz hukuku konusunu öğrenir;
7 Öğrenci, hava hukuku hakkında bilgi edinir (ara sınav);
8 Öğrenci, uluslararası hukukta silahlı çatışma türlerini öğrenir;
9 Öğrenci, uluslararası hukukta savaş suçu hakkında bilgi edinir;
10 Öğrenci, uluslararası hukukta soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar konusunu öğrenir;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Uluslararası hukukta kodlaştırma
2 Uluslararası hukukta tanıma
3 Uluslararası hukukun kişileri
4 Uluslararası hukukta devletler
5 Uluslararası hukukta uluslararası örgütler
6 Uluslararası hukukta diplomasi hukuku
7 Uluslararası hukukta konsolosluk hukuku
8 Uluslararası hukukta buyruk kuralları
9 Uluslararası hukukta zorlama önlemleri
10 Uluslararası hukukta meşru müdafaa
11 Deniz hukuku
12 Hava hukuku
13 Uluslararası hukukta silahlı çatışma türleri
14 Uluslararası hukukta savaş, soykırım ve insanlığa karşı suçlar
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1. Edip ÇELIK, Milletlerarası Hukuk, Filiz Kitabevi, I. Kitap, İstanbul, 1984. 2. Edip ÇELİK, Milletlerarası Hukuk, Filiz Kitabevi, II. Kitap, İstanbul, 1984. 3. Aslan GÜNDÜZ, Milletlerarası Hukuk. Temel Belgeler.Örnek Olaylar, Beta Basım Yayım Dağıtım Şirketi, 3. Baskı, İstanbul, 1998. 4. Seha MERAY, Devletler Hukukuna Giriş, Cilt I, Üçüncü Baskı, Ankara, 1968. 5. Seha MERAY, Devletler Hukukuna Giriş, Cilt I, Dördüncü Baskı, Ankara, 1975. 6. Hüseyin PAZARCI, Uluslararası Hukuk Dersleri, Turhan Kitabevi, I. Kitap, 9. Baskı, Ankara, 2001. 7. Hüseyin PAZARCI, Uluslararası Hukuk Dersleri, Turhan Kitabevi, II. Kitap, 4. Baskı, Ankara, 1996. 8. Hüseyin PAZARCI, Uluslararası Hukuk Dersleri, Turhan Kitabevi, III. Kitap, 2. Baskı, Ankara, 1997. 9. Hüseyin PAZARCI, Uluslararası Hukuk Dersleri, Turhan Kitabevi, IV. Kitap, 1. Baskı, Ankara, 2000. 10. Sevin TOLUNER, Milletlerarası Hukuk Dersleri, Beta Basım Yayım Dağıtım Şirketi, 3. Baskı, İstanbul, 1996.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 35 35
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 45 45
Toplam İş Yükü 206
Toplam İş Yükü / 30 saat 6,87
Dersin AKTS Kredisi 7
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
OK3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
OK4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
OK5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
OK6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
OK7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
OK8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
OK9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
OK10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr