Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ULUSLARARASI İLİŞKİ TEORİLERİ I
1 Dersin Adı: ULUSLARARASI İLİŞKİ TEORİLERİ I
2 Dersin Kodu: ULU2101
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 2
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 3
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. TAYYAR ARI
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: E-posta: atayyar@uludag.edu.tr
Tel: 02242941052
Adres: Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler Bölümü Görükle BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Öğrencilerin uluslararası ilişkiler teorilerini iyi bir şekilde kavrayarak uluslararası ilişkilerle ilgili meydana gelmiş veya gelebilecek olayları teorik perspektiften analiz edebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Uluslararası ilişkilerde zaman içinde ortaya atılmış olan teorilerin nedenini ortaya çıkış koşulları konusunda bilgi sahibi olur.;
2 Uluslararası ilişkiler teorilerine ihtiyaç duyulmasının nedenlerinin öğrenilmesi ;
3 Uluslararası ilişkiler teorileri perspektifinden güncel olayları sağlıklı bir şekilde analiz edebilme becerisine sahip olunabilmesi;
4 Güncel olayları ele alırken uluslararası ilişkiler teorileri kullanılarak daha bilimsel çıkarımlara ulaşılabilmesi;
5 Uluslararası ilişkiler teorilerindeki dönemsel gelişmeleri anlayarak uluslararası ilişkilerin ve uluslararası politikanın daha iyi kavranabilmesi ;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Bilimsel Pozitivizm Ve Uluslararası İlişkiler Teorileri
2 Uluslararası İlişkilerde Teori Sorunu
3 Uluslararası İlişkiler Teorilerinin Tarihsel Gelişimi
4 Uluslararası İlişkiler Temel Teorileri Arasındaki Tartışmalar
5 Davranışsalcılık-Gelenekçilik Tartışması
6 Uluslararası İlişkilerde Analiz Düzeyi – Analiz Birimi Tartışması
7 İdealizm
8 Realizm
9 İdealizm-realizm Tartışması
10 Neo-Realizm
11 Siyasal gerçekçiliğin temel ilkeleri
12 Jeopolitik Teoriler
13 Oyun Teorisi
14 Globalizm ve Globalist Teoriler
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Arı, Tayyar, Uluslararası İlişkiler Teorileri: Çatışma, Hegemonya, İşbirliği, İstanbul: Alfa Yay., 2002. Keohane R.O. ve J. S. Nye, (1989) "Realism and Complex Interdependence", International Relations in the Twentieth Century, A Reader, Marc Williams, ed., London: MacMillan Education Ltd.. Tayyar Arı, (1990) "Morton A. Kaplan ve Uluslararası Politikada Sistem Yaklaşımı," İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt XI, Sayı 12 (MartKasım), ss. 103-118 . Waltz, Kenneth N. ve George H. Quester, (1982) Uluslararası İlişkiler Kuramı ve Dünya Siyasal Sistemi. Çev. Ersin Onulduran. Ankara : SBF Yayınları. Wallerstein, Immanuel. “The Inter-StateStructure of the Modern World-System,” (1996) Steve Smith, Ken Booth and Marysia Zalevski, International theory: pozitivism and beyond Cambridge: Cambridge University Press, 1996, içinde ss. 87-107. Waltz, Kenneth N. "Realist Thought and Neorealist Theory," (1992) Robert L. Rothstein ed. The Evolution of Theory in International Relations. South Carolina: University of South Carolina Press, içinde s. 21-37. Robert O. Keohane ve Joseph S. Nye, (1989) "Realism and Complexs Interdependence", International Relations in the Twentieth Century, A Reader , Marc Williams, ed., (London: MacMillan Education Ltd), içinde s. 243-254.014 Paul R. Viotti ve Mark V. Kauppi,(1993) International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism 2nd ed (New York: Macmillan Puplishin Co.) Morton A. Kaplan, New Approaches to International Relations ,New York: St. Martin's Press, 1968 Eralp, Atila, "Uluslararası İlişkiler Disiplininin Oluşumu: İdealizm-Realizm Tartışması", Atila Eralp der. Devlet, Sistem ve Kimlik: Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, İstanbul: İletişim Yay., 1996.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 45 45
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 65 65
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 saat 6
Dersin AKTS Kredisi 6
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 0 0 0 1 3 3 0 3
OK2 0 0 0 3 4 1 0 0 1 3
OK3 2 3 0 0 0 2 0 0 0 4
OK4 0 0 0 3 0 4 0 3 2 1
OK5 0 0 3 0 3 3 3 0 2 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr