Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ULUSLARARASI HUKUK I
1 Dersin Adı: ULUSLARARASI HUKUK I
2 Dersin Kodu: ULU2301
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 2
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 3
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu X
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. KAMURAN REÇBER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Prof.Dr. Kamuran REÇBER
e-mail: recber@uludag.edu.tr
Tel.: 0224 2941059
Adres: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 16059 Görükle-BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu derste, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerine uluslararası hukukun gelişimi, dayanağı, kaynakları, uluslararası sorumluluk gibi konuların aktarılması amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrenci, uluslararası hukukun tarihi gelişimi hakkında bilgi edinir;
2 Öğrenci, uluslararası hukukun niteliğini öğrenir;
3 Öğrenci, Uluslararası hukukun dayanağı hakkında bilgi edinir;
4 Öğrenci, uluslararası hukuk ile iç hukuk ilişkisi hakkında bilgi edinir;
5 Öğrenci, uluslararası andlaşmalar hakkında bilgi edinir;
6 Öğrenci, uluslararası hukukta sorumluluk konusunu öğrenir;
7 Öğrenci, uluslararası teamül kuralları hakkında bilgi edinir (ara sınav);
8 Öğrenci, uluslararası hukukta genel hukuk ilkelerini öğrenir;
9 Öğrenci, Uluslararası hukukta içtihat ve doktrin hakkında bilgi edinir;
10 Öğrenci, uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde siyasi yöntemleri öğrenir;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Uluslararası hukukun tanımı ve tarihi gelişimi
2 Uluslararası hukukun dayanağı
3 Uluslararası hukuk ile iç hukuk ilişkisi
4 Uluslararası hukuk ve Türk hukuku
5 Uluslararası hukukun kaynakları: uluslararası andlaşmalar
6 Uluslararası hukukun kaynakları: uluslararası andlaşmaların doğurduğu sonuçlar
7 Uluslararası teamül kuralları
8 Uluslararası hukukta genel hukuk ilkeleri
9 Uluslararası hukukta içtihat ve doktrin
10 Uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde siyasi yöntemler
11 Uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde hukuki yöntemler
12 Uluslararası hukukta ardıllık ilkesi
13 Uluslararası hukukta sorumluluk
14 Uluslararası hukukta yargı bağışıklığı
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1. Edip ÇELIK, Milletlerarası Hukuk, Filiz Kitabevi, I. Kitap, İstanbul, 1984. 2. Edip ÇELİK, Milletlerarası Hukuk, Filiz Kitabevi, II. Kitap, İstanbul, 1984. 3. Aslan GÜNDÜZ, Milletlerarası Hukuk. Temel Belgeler.Örnek Olaylar, Beta Basım Yayım Dağıtım Şirketi, 3. Baskı, İstanbul, 1998. 4. Seha MERAY, Devletler Hukukuna Giriş, Cilt I, Üçüncü Baskı, Ankara, 1968. 5. Seha MERAY, Devletler Hukukuna Giriş, Cilt I, Dördüncü Baskı, Ankara, 1975. 6. Hüseyin PAZARCI, Uluslararası Hukuk Dersleri, Turhan Kitabevi, I. Kitap, 9. Baskı, Ankara, 2001. 7. Hüseyin PAZARCI, Uluslararası Hukuk Dersleri, Turhan Kitabevi, II. Kitap, 4. Baskı, Ankara, 1996. 8. Hüseyin PAZARCI, Uluslararası Hukuk Dersleri, Turhan Kitabevi, III. Kitap, 2. Baskı, Ankara, 1997. 9. Hüseyin PAZARCI, Uluslararası Hukuk Dersleri, Turhan Kitabevi, IV. Kitap, 1. Baskı, Ankara, 2000. 10. Sevin TOLUNER, Milletlerarası Hukuk Dersleri, Beta Basım Yayım Dağıtım Şirketi, 3. Baskı, İstanbul, 1996.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 25 25
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 35 35
Toplam İş Yükü 186
Toplam İş Yükü / 30 saat 6,2
Dersin AKTS Kredisi 6
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
OK3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
OK4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
OK5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
OK6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
OK7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
OK8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
OK9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
OK10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr