Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER II
1 Dersin Adı: ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER II
2 Dersin Kodu: ULU1102
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. TAYYAR ARI
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof. Dr. İbrahim Canbolat, Yrd. Doç Dr. Ferhat Pirinççi
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: E-posta: atayyar@uludag.edu.tr
Tel: 02242941052
Adres: Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler Bölümü Görükle BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Güz döneminde verilmiş olan Uluslararası İlişkiler-I dersinin devamı niteliğinde olan bu derste, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerine uluslararası ilişkiler ve uluslararası politika ile ilgili temel bilgiler verilmesi ve bu bağlamda öğrencilerin diğer dönemlerde aldıkları bölüm derslerine yönelik olarak formasyonlarının ve altyapılarının hazırlanması amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Uluslararası ilişkiler ve uluslararası politika ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olabilmesi;
2 Uluslararası ilişkiler terminolojisi hakkında temel bilgilere sahip olabilmesi;
3 Uluslararası ilişkiler bölümünde verilecek olan diğer mesleki derslere yönelik teknik altyapının öğrenilebilmesi;
4 Türkiye’de ve dünyada meydana gelen gelişmelerin teorik ve analitik bir şekilde algılanabilmesi;
5 Ülkelerin dış politika seçenekleri ve dış politik kararların oluşturulma süreçleri konusunda bilgi sahibi olunabilmesi;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Uluslararası İlişkilerde Barışçıl Dış Politika Araçları: Diplomasi
2 Diplomatik Temsilcilerin görevleri
3 Diplomatik Müzakerelerin Yapısı ve Amacı
4 Uluslararası Politika ve Propaganda
5 Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Dış Politika
6 Uluslararası Politikada Ekonomik Yaptırımlar
7 Uluslararası Politikada Siyasi Yönü Ağırlıklı Yaptırımlar
8 Dış Yardım ve Dış Politika
9 Çatışma ve Çatışma Biçimleri
10 Uluslararası Çatışmalar ve Savaşların Bireysel, Toplumsal ve Siyasal Nedenleri
11 Çatışma ve Savaş Olgusunun Emperyalizm ve Oyun Kuramı ile Açıklanması
12 Çatışma ve Uluslararası Stratejik Sorunlar
13 Soğuk Savaş sonrası Dönemde Dış Politika
14 Uluslararası İlişkilerde Terörizm Olgusu
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Bursa: MKM Yay.,2011.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 40 40
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 60 60
Toplam İş Yükü 156
Toplam İş Yükü / 30 saat 5,2
Dersin AKTS Kredisi 5
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 3 0 3 4 0 0 0 0 2
OK2 2 0 3 0 0 2 0 0 0 2
OK3 0 0 0 3 0 3 3 0 2 4
OK4 0 2 0 3 4 4 0 0 2 3
OK5 0 3 3 0 0 3 0 0 2 3
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr