Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
İNGİLİZCE II
1 Dersin Adı: İNGİLİZCE II
2 Dersin Kodu: YAD102
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 2
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: İngilizce
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Okutman Şenay İlhan
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Okt. Cüneyt Avşar, Okt. Gönül Uğuralp, Okt. Sedat Korkmaz, Okt. Elif Ertürk, Okt. Fevziye Işık, Okt. Murat Madak. Okt. Nusret Malkoç
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: senay.ydyo@gmail.com
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Öğrencinin temel dil becerilerini okuma, yazma, dinleme ve konuşma yoluyla geliştirmek.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrenciler basit günlük diyalogları gerçekleştirebilecekler.;
2 Öğrenciler basit yapılar ve kelime bilgisiyle günlük konular hakkında konuşabilecekler.;
3 Öğrenciler kısa, basit yabancı dil metinlerinin ana fikrini anlayabilecekler.;
4 Öğrenciler otantik metinleri (örn. formlar, talimatlar, broşürler, ilanlar) anlayabilecekler.;
5 Öğrenciler sözlük yardımıyla kartpostallar ve kişisel mektuplar yazabilecek ve bunları cevaplayabilecekler.;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Geçmiş Zaman ikinci bölüm olumsuzlar ve “ago” yapısı
2 Geçmiş Zaman ifadeleri: on + gün/haftanın günleri ve günün bölümleri in + günün belirli zaman dilimleri /ay /mevsimler /yıl /yüzyıl at + saatler
3 Yiyecek ve içecek Sayılabilen ve sayılamayan isimler
4 “Severim” ve “İsterim” yapıları: I like and I’d like ve soru halleri some/any, much/many kullanımları
5 Nazik rica ve isteklerde bulunma Can/Could I . . . ?or Can/Could you . . . ? yapıları Karşılaştırma sıfatları
6 “have got” ve “have” yapılarının kullanımı Enlik bildiren sıfatlar
7 Genel Konu Tekrarı ve ara sınav
8 Şehir ve ülkelerle ilgili kelimeler Yer-yön tarifleri
9 İnsan tasfiri Şimdiki (sürekli) Zaman
10 Kimin? (Whose is it?) sorusu ve iyelik zamirleri
11 Kıyafet mağazasında alışveriş diyalogları Geleçek planları: I'm going to Brazil and I went to Brazil.
12 “going to” yapısının kesinlik bildiren ikinci kullanımı going to ile it, you, I, vb. kullanımı
13 Neden? Sorusuna (Why.. . ?) cevap olarak mastar kullanımı Sıra zarflarının (first. then, next, after that, finally). ve Neden ve Ne zaman soru kelimelerinin (Why and When?) kullanımı “Hava nasıl?” (What is the weather like?) sorusu
14 Teklif ve önerilerde bulunma İyi hava ile ilgili aktiviteler (go for a walk, play tennis, gardening, vb.)
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1- The THIRD edition New Headway Elementary Student’s Book&Workbook Liz and John Soars 2- English for Life Student’s Book&Workbook Tom Hutchinson.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 10 10
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 10 10
Toplam İş Yükü 62
Toplam İş Yükü / 30 saat 2,07
Dersin AKTS Kredisi 2
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0
OK2 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0
OK3 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0
OK4 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0
OK5 1 1 1 1 1 1 1 5 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr