Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER I
1 Dersin Adı: ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER I
2 Dersin Kodu: ULU1101
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. TAYYAR ARI
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof. Dr. İbrahim Canbolat, Assist. Prof. Dr. Ferhat Pirinççi
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: E-mail: atayyar@uludag.edu.tr
Tel: 02242941052
Address: Uludağ University-Faculty of Economical and Administrative Sciences-Department of International Relations 16059 Görükle-BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerine uluslararası ilişkiler ve uluslararası politika ile ilgili temel bilgiler verilmesi ve bu bağlamda öğrencilerin diğer dönemlerde aldıkları bölüm derslerine yönelik olarak formasyonlarının ve altyapılarının hazırlanması amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Uluslararası ilişkiler ve uluslararası politika ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olunabilmesi;
2 Uluslararası ilişkiler terminolojisi hakkında temel bilgilere sahip olunabilmesi;
3 Uluslararası ilişkiler bölümünde verilecek olan diğer mesleki derslere yönelik teknik altyapıları hazır hale gelebilmesi;
4 Türkiye’de ve dünyada meydana gelen politik gelişmelerin teorik ve analitik bir şekilde algılanabilmesi;
5 Ülkelerin dış politika seçenekleri ve dış politik kararların oluşturulma süreçleri konusunda bilgi sahibi olunabilmesi;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Uluslararası İlişkilerin Tanımı ve Tarihi Gelişimi
2 Uluslararası İlişkilerin Kavramsal Çerçevesi
3 Uluslararası Politikada Aktör Sorunu
4 Uluslararası İlişkilerde Teori Sorunu
5 Uluslararası Politika ve Dış Politikayı Belirleyen Faktörler
6 Ulusal Güç ve Kapasite Sorunu
7 Ulusal Siyasal Sistem
8 Uluslararası Siyasal Sistemler
9 XXI. Yüzyıla Kadar ki Dönemde Oluşan Siyasal Sistemler
10 Karar Verme Süreci ve Dış Politika
11 Uluslararası İlişkiler ve Devletlerin Dış Politika Seçenekleri
12 Bağlantısızlık Politikası
13 Prestij Politikası, Emperyalist Politika ve Statüko Politikası
14 İttifak Politikaları
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Bursa: MKM Yay.,2011. Almond, Gabriel A. and James S. Coleman. The Politics of the Developing Areas. Princeton: Princeton Univ. Press., 1960. Bergsten, C. Fred., Robert O. Keohane and Joseph S. Nye Jr. "International Economics and International Politics: a framework for analysis," C. Fred Bergsten and Lawrence B. Krause ed. World Politics and International Economics. Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1975. Kaplan, Morton A. New Approaches to International Relations. New York: St. Martin's Press, 1968. Eralp, Atila, Devlet, Sistem ve Kimlik: Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, İstanbul: İletişim Yay., 1996
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 30 30
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 45 45
Toplam İş Yükü 145
Toplam İş Yükü / 30 saat 4,83
Dersin AKTS Kredisi 5
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 2 0 3 1 0 0 2 4
OK2 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0
OK3 0 0 4 2 3 2 0 0 3 4
OK4 0 0 0 2 0 3 0 0 0 3
OK5 3 0 3 0 0 4 0 0 2 4
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr