Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
SİYASET BİLİMİ
1 Dersin Adı: SİYASET BİLİMİ
2 Dersin Kodu: KAM1107
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu -
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. MERT GÖKIRMAK
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof. Dr. Ali Yaşar SARIBAY
Yrd. Doç. Dr. Mert GÖKIRMAK
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: E-mail: mert@uludag.edu.tr
Tel: 0224 2941117
Adres: Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Görükle Kampusu16059 Nilüfer/Bursa
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Öğrencinin siyaset biliminin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrenci, siyaset bilimi hakkında kavramsal bir bakış açısı kazanır.;
2 Öğrenci, siyaset biliminde öğrendiği kavramlar üzerinden siyasal olayları analiz edebilir. ;
3 Öğrenci, politik aktörler hakkında bilgi sahibi olur.;
4 Öğrenci, siyasal sistemlerin yapısını açıklama olanağı bulur.;
5 Öğrenci, siyasal parti sistemlerini karşılaştırmalı olarak öğrenme fırsatı elde eder.;
6 Öğrenci, siyasal partilerin işlevleri hakkında bilgi sahibi olur.;
7 Öğrenci, siyasal kültür ile siyasal katılma arasındaki bağı teorik olarak analiz edebilir. ;
8 Öğrenci, siyasal partiler ile baskı grupları arasındaki ilişkiyi inceler.;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Politikanın Anlamı ve Nitelikleri
2 Politik Bilim Açısından Devlet
3 Siyasal İktidar
4 Siyasal İktidar ve Egemenlik
5 Siyasal İktidarın Meşruluk Temeli
6 Sosyal Tabakalaşma ve Siyasal İktidar
7 Politikada Yöneten-Yönetilen Ayrımı: Elitler ve Kitleler
8 Siyasal Kültür
9 Siyasal Katılma
10 Siyasal Sistemler ve Kamuoyu
11 Siyasal Partilerin Fonksiyonları
12 Siyasal Partiler Tipolojisi
13 Siyasal Parti Sistemleri
14 Baskı Grupları ve Siyasal Partiler
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: A-Ders Kitabı: Ali Yaşar SARIBAY – Süleyman Seyfi ÖĞÜN, Politikbilim, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa, 2006 B-Referanslar: Andrew HEYWOOD, Siyaset, Adres Yayınları, Ankara, 2006. Münci KAPANİ, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2008.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 20 20
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 32 32
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 30 saat 5
Dersin AKTS Kredisi 5
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 4 5 4 4 3 5 4 4 0 0
OK2 4 5 4 4 3 5 4 4 0 0
OK3 4 5 4 4 3 5 4 4 0 0
OK4 4 5 4 4 3 5 4 4 0 0
OK5 4 5 4 4 3 5 4 4 0 0
OK6 4 5 4 4 3 5 4 4 0 0
OK7 4 4 4 4 3 5 4 4 0 0
OK8 4 4 4 4 3 5 4 4 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr